P??¡ly??¡zati kommunik??¡ci??³

Mi??©rt fontos a p??¡ly??¡zati kommunik??¡ci??³?

Az Eur??³pai Uni??³ a 2020-ig tart??³ fejleszt??©si id?????szak??¡ban a magyar fejleszt??©si program a Sz??©chenyi 2020 nevet kapta. Ezzel egy??¼tt ??ºj arculati el???????­r??¡sokat vezettek be a k??¶telez????? p??¡ly??¡zati kommunik??¡ci??³ban. A fejleszt??©sek propag??¡l??¡sa k??¶telez????? elem, amelyre elk??¼l??¶n??­tett forr??¡s ??¡ll rendelkez??©sre a projekt k??¶lts??©gvet??©s??©ben. Ez azonban nem csak egy v??©grehajtand??³ feladat, hanem lehet?????s??©g is az ?????n v??¡llalata sz??¡m??¡ra. A beruh??¡z??¡son kereszt??¼l c??©ge bemutathatja preferenci??¡it, megmutathatja k??©pess??©geit a nyilv??¡noss??¡g ??©s partnerei fel??©. Egyebek mellett tan??ºbizonys??¡got tehet elk??¶telez?????d??©s??©r?????l a helyi ??©rt??©kek ir??¡nt, megmutathatja hogyan igyekszik elismerni dolgoz??³inak munk??¡j??¡t. Az elk??©pzel??©seknek csak az ?????n kreativit??¡sa szab hat??¡rt. A legfontosabb viszont az, hogy a fejleszt??©seik propag??¡l??¡sa seg??­theti a versenyk??©pess??©g fokoz??¡s??¡t is. A feladatot azonban nem el??©g j??³l teljes??­teni, a kommunik??¡ci??³s kamp??¡nynak hat??©konynak is kell lennie. Ehhez elengedhetetlen, hogy a megfelel????? m??©diumokon kereszt??¼l juttass??¡k el az inform??¡ci??³kat a c??©lk??¶z??¶ns??©ghez. A j??³l megtervezett kommunik??¡ci??³ ugyan??ºgy ??©rt??©ket teremthet, mint maga az elnyert fejleszt??©s.

Mit ny??ºjthatunk mi az ?????n c??©g??©nek?
A Litofilm Kft. t??¶bb ??©ves szakmai tapasztalat??¡val a megszokott offline, nem elektronikus kommunik??¡ci??³s tev??©kenys??©gek mellett az internet lehet?????s??©geit kihaszn??¡lva, online eszk??¶z??¶kkel seg??­theti v??¡llalata fejl?????d??©s??©t ??©s ??¼zeneteinek hat??©kony ??¡tad??¡s??¡t. Egy megb??­z??¡s el?????tt az ?????n elv??¡r??¡sainak teljesen megfelel????? kommunik??¡ci??³s tervet dolgozunk ki, amelyet az arculati el???????­r??¡soknak megfelel?????en hajtunk v??©gre a beruh??¡z??¡s els????? pillanat??¡t??³l, az utols??³ig.